Phòng Nghiên cứu và Xử lý Thông tin Môi trường

17/09/2013 06:59
Lãnh đạo phòng
        Trưởng phòng:           TS. NGUYỄN THANH HOÀN
Liên lạc:  
Địa chỉ: Phòng 608, nhà A27, Viện Địa lý
Email:
Số điện thoại
 


 Chức năng, nhiệm vụ

 


Nghiên cứu phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường và cập nhật dữ liệu nhanh chóng phục vụ công tác nghiên cứu môi trường.

 

 
Kết hợp với các phòng chuyên môn khác của Viện, xây dựng các mô hình phân tích dữ liệu tổng hợp nhằm đưa ra những đánh giá về môi trường trên quy mô quốc gia cũng như khu vực cho một thời điểm hoặc một giai đoạn.

Thực hiện hợp tác quốc tế, trao đổi dữ liệu về môi trường.

Tham gia đào tạo phát triển về nhân lực trong các lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu và mô hình đánh giá môi trường theo quan điểm phát triển bền vững.

Quản lý và vận hành các thiết bị được giao phục vụ cho công tác xây dựng, cập nhật, lưu trữ và lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu


Cán bộ của phòng

 

 

 
PGS. TS. Nguyễn Đình Dương
 
TS. Nguyễn Thanh Hoàn
trưởng phòng
 

ThS. Hồ Lệ Thu
 
ThS. Hoa Thúy Quỳnh
 
ThS. Nguyễn Kim Anh
 
ThS. Nguyễn Văn Dũng
 
ThS. Lê Vân Anh
 

 


Các công trình tiêu biểu:

 

 

 

 

 

+    Tư vấn giám sát độc lập: dự án điểm điều tra và kiểm kê rừng tại Bắc Kạn và Hà Tĩnh, thực hiện năm 2012.
+    Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước: Ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam và biển Đông, mã số KC.09.22/06-10; Thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội, giai đoạn 2006-2010, thực hiện năm 2008-2010.
+    Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ đề xuất ranh giới ngoài thềm lục địa, thực hiện năm 2008-2009.
+    Kết hợp tư liệu ALOS PALSAR độ phân giải cao và SPOT cập nhật thông tin sử dụng đất phục vụ công tác quy hoạch đường quốc lộ 5 mới Hà Nội - Hải Phòng, thực hiện năm 2007.
+    Sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS theo dõi biến động lớp phủ trên lưu vực sông Đà góp phần giám sát bồi tích hồ Hòa Bình, thực hiện năm 2006-2007.

 

 

+    Đề án thống nhất đặt tên đảo ven bờ thuộc vùng biển Việt Nam, thực hiện năm 2002-2003
Các tin khác
Liên kết website khác