Phòng Quản lý Tổng hợp

02/09/2014 12:59
Lãnh đạo phòng
        Trưởng phòng:           TS. LƯU THẾ ANH
        Phó trưởng phòng:    
Liên lạc:  
Địa chỉ: Phòng …, nhà A27, Viện Địalý
Email:
Số điện thoại
 


Chức năng, nhiệm vụ

 

  1. Quản lý hành chính, văn thư lưu trữ;
  2. Quản lý khoa học, tài chính và nhân sự;
  3. Thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại;
  4. Quản lý đào tạo đại học, sau đại học và hợp tác quốc tế;
  5. Quản lý công tác thông tin tư liệu, thư viện và xuất bản khoa học;
  6. Quản lý cơ sở hạ tầng và các tài sản khác

 


 

Cán bộ của phòng

 

 

1.    TS. Lưu Thế Anh
2.    CN. Ngô Thị Loan
3.    CN. Chu Thị Vân
4.    CN. Hoàng Thị Hà
5.    Ông Phạm Quang
6.    CN. Nguyễn Thị Mai Hằng
7.    CN. Đặng Thị Thủy
8.   CN. Hà Thị Thanh Thúy
9.  CN. Lại Thị Hạnh
10.  Ông Nguyễn Thành Lương
11.  Ông Nguyễn Văn Thái
12.  Ông Phó Chí Thành
13.  Ông Lê Hải Đăng
14.  Bà Trần Thị Đoan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Liên kết website khác