Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

08/01/2019 11:59

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Viện Địa lý có thể được tải về tại đây.

Liên kết website khác