Các đề tài

Đề tài "Điều tra, xây dựng mẫu phản xạ phổ của một số đối tượng đại diện và nhiệt độ bề mặt khu vực đồng bằng Bắc Bộ"

Kết quả  (Lưu ý: người xem cần có tài khoản ArcGIS Online)

Các danh mục khác
Liên kết website khác