Xử lý ảnh số Viễn thám

24/09/2022

Ngày xuất bản: 24/09/2022

Tác giả: Nguyễn Đình Dương (chủ biên), Lê Minh Hằng

Tóm tắt:


Nội dung chi tiết:

Xử lý ảnh số viễn thám là một trong các môn học bắt buộc thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Bản đồ, viễn thám và Hệ thông tin địa lý. Giáo trình “Xử lý ảnh số viễn thám” được biên soạn dựa trên những kiến thức mang tính lý thuyết và thực tiễn, được minh họa bằng những thuật toán cụ thể giúp người đọc có thể hiểu và tự mình lập trình được. Bản chất của môn học Xử lý ảnh số không chỉ giới hạn việc giới thiệu các nội dung công tác phân tích số liệu và các tác nghiệp cần thiết mà còn giúp cho học viên nắm rõ bản chất vấn đề, từ đó nhận thức được những điểm ưu việt cũng như những điểm hạn chế của kỹ thuật xử lý ảnh số. Công nghệ xử lý ảnh số ngày càng được phát triển cùng với những tiến bộ trong công nghệ viễn thám. Giáo trình này không nhằm mục đích tiếp cận với những kiến thức mới nhất mà cung cấp những kiến thức nền tảng để từ đó học viên có thể hiểu được và tiếp thu nhanh chóng những công nghệ hiện đại. Giáo trình được biên soạn để giảng dạy cho môn học Xử lý ảnh số với thời lượng ba đơn vị học trình. Do đó, nội dung giáo trình chỉ có thể đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất.

Liên kết website khác