Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

25/10/2023 11:59

Viện Địa lý thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tuấn:

Đề tài: “Nghiên cứu tích hợp hệ cảm biến và hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường”.

Chuyên ngành:  Địa lý tài nguyên và môi trường.

Mã số: 9 44 02 20.

Thời gian:  từ 9h00, Thứ Sáu, ngày 17/11/2023.

Địa điểm:  Phòng họp 1705 tầng 17, Học viện Khoa học và Công nghệ, Nhà A28 - Tòa nhà Ươm tạo Công nghệ, Số 18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy - Hà Nội.

Viện Địa lý trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh

Các thông tin về Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tuấn có thể tải về theo các đường dẫn sau:

Thông tin luận án (tiếng Việt)

Thông tin luận án (tiếng Anh)

Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

Tóm tắt luận án (tiếng Anh)

Trích yếu luận án (tiếng Việt)

Toàn văn luận án

Liên kết website khác