Bảo vệ chuyên đề luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Đăng Tiến

30/08/2014 12:59

Sáng ngày 27 tháng 08 năm 2014, buổi bảo vệ chuyên đề luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Đăng Tiến đã được tiến hành tại hội trường tầng 3 - Viện Địa lý. Buổi bảo vệ bắt đầu vào lúc 8h30.


NCS Nguyễn Đăng Tiến hiện nay đang tiến hành thực hiện đề tài luận án: "Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu Quảng Ninh - Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch bền vững", chuyên ngành Địa lý Tài Nguyên và Môi trường, mã số: 62 44 02 19.

 

 

 


Các thành viên Hội đồng chấm chuyên đề Tiến sĩ tham dự buổi bảo vệ chuyên đề của NCS Nguyễn Đăng Tiến gồm có: 
1. PGS.TS Phạm Trung Lương - Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Chủ tịch hội đồng).
2. TS. Uông Đình Khanh - Viện Địa lý (Ủy viên).
3. PGS. TS Nguyễn Khanh Vân - Viện Địa lý (Ủy viên).
4. TS. Phạm Thế Vĩnh - Viện Địa lý (Ủy viên).
5. TS. Lê Thị Thu Hiền - Viện Địa lý (Thư ký hội đồng). 

Buổi bảo vệ chuyên đề đã diễn ra suôn sẻ và NCS Nguyễn Đăng Tiến đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện chuyên đề và luận án.

 

 

 

 

 

 

 
                         
                                Một số hình ảnh về buổi bảo vệ chuyên đề của NCS Nguyễn Đăng Tiến
Liên kết website khác