Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý trẻ Viện Địa lý 2014

28/11/2014 03:15
Ban tổ chức Hội nghị Địa lý trẻ Viện Địa lý 2014 xin gửi tới các nhà khoa học bản điện tử của Kỷ yếu của hội nghị.
Kỷ yếu Hội nghị gồm 19 bài báo của các đơn vị trong và ngoài Viện Địa lý.

                                                          
                    
                                                          DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO

 1. ĐẶC ĐIỂM VÀ SỰ PHÂN BỐ ĐỊA LÝ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHU VỰC VEN BIỂN, HẢI ĐẢO TỈNH QUẢNG NGÃI
Đặng Thị Ngọc, Nguyễn Cao Huần, Đặng Thị Bích Hạnh, Đỗ Ngọc Vinh, Nguyễn Thái Hòa
 1. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG GÂM.
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hằng Nga
 1.  ỨNG DỤNG TIẾP CẬN ĐỊA MẠO – THỔ NHƯỠNG CHO QUẢN LÝ KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT KHU VỰC CHÂN NÚI BA VÌ, HÀ NỘI
Phan Thị Thanh Hải
 1. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP HUYỆN LẮK, TỈNH ĐẮK LẮK
 Lý Trọng Đại
 1. ỨNG DỤNG CHỈ SỐ WQI¬SI TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN
Ngô Thanh Nga, Phan Thị Thanh Hằng
 1. THỰC TRẠNG TÀI NGUYÊN ĐẤT TỈNH LÂM ĐỒNG
Nguyễn Thị Thủy, Lưu Thế Anh, Nguyễn Ngọc Thành
 1. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CROM CỦA CÁC MỘT SỐ LOÀI ỐC NƯỚC NGỌT TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Hương Thúy
 1. ĐÁNH GIÁ CÁC MÂU THUẪN GIỮA CÁC NGÀNH DÙNG NƯỚC VÙNG TÂY NGUYÊN
Nguyễn Thị Thanh Hoàng
 1. PHÂN VÙNG CẢNH QUAN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÙNG ĐỒI NÚI TÂY NAM TỈNH NGHỆ AN
Nguyễn Văn Hồng, Vương Hồng Nhật
 1. NGUYÊN NHÂN VÀ QUY LUẬT CỦA MƯA LỚN KHU VỰC TỪ ĐÀ NẴNG ĐẾN QUẢNG NGÃI
Phạm Thị Lý
 1. KHAI THÁC LỢI THẾ ĐỊA LÝ PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI HUYỆN QUỲNH NHAI TỈNH SƠN LA
Phạm Quang Linh, Phạm Thị Cẩm Vân 
 1. THỰC TRẠNG THU NHẬP VÀ TỈ LỆ HỘ NGHÈO CỦA TỈNH SƠN LA NĂM 2012
Trần Thị Thanh Hà
 1. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN BIẾN ĐỘNG LÒNG DẪN SÔNG TIỀN ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH ĐỒNG THÁP
Trịnh Phi Hoành
 1. NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC
Vũ Thị Thu Hường
 1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ NGÔ TỈNH SƠN LA
Bùi Thị Hoa Mận
 1. ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI ĐỐI VỚI CÂY CHÈ Ở LƯU VỰC THỦY ĐIỆN NẬM MỨC TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÍ
Nguyễn Tiến Chính , Phạm Anh Tuân
 1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT LƯU VỰC HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH ẢNH VIỄN THÁM PHÂN GIẢI CAO VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ
Nguyễn Văn Dũng
 1. CHIẾT TÁCH VÙNG NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG CẢ, TỈNH NGHỆ AN TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH LANDSAT 7 ETM+
Lê Đức Hoàng
 1. ỨNG DỤNG GIS XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA LƯU VỰC SUỐI BÓ CÁ
Phạm Anh Tuân, Phan Hoàng Linh
 

Các nhà khoa học trong và ngoài Viện quan tâm có thể download theo đường link sau:

Kỷ yếu hội nghị Địa lý trẻ 2014
Liên kết website khác