Ngày 27/2/2014 Viện Địa lý sẽ tổ chức trao bằng cho các tân tiến sĩ nhận bằng năm 2013 và 2014

25/02/2014 11:59

Theo Thông báo số 36/TB-ĐL ngày 14 tháng 2 năm 2014 của Viện Địa lý, 14h chiều ngày 27 tháng 2 năm 2014, tại Hội trường 803 nhà A27 Viện Địa lý, Cơ sở đào tạo tiến sĩ Viện sẽ tổ chức Lễ trao bằng cho các tân tiến sĩ nhận bằng năm 2013 và 2014 là các NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp viện tại cơ sở đào tạo năm 2013 và 2012.
Các tân tiến sĩ được nhận bằng lần này gồm:

1. TS. Hoàng Lưu Thu Thủy, Trưởng phòng Địa lý Khí hậu, Viện Địa lý, bảo vệ thành công luận án ngày 25 tháng 7 năm 2012

 
NCS Hoàng Lưu Thuy Thủy tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện


2. TS. Lưu Thế Anh, Trưởng phòng Phân tích thí nghiệm tổng hợp địa lý, Viện Địa lý, bảo vệ thành công luận án ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

 
NCS Lưu Thế Anh tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện


3.TS. Vũ Quốc Đạt, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định, bảo vệ thành công luận án ngày 1 tháng 8 năm 2013

 

 
NCS Vũ Quốc Đạt tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện


4. TS. Lê Kim Dung, Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa, bảo vệ thành công luận án ngày 4 tháng 12 năm 2012

 

 


NCS Lê Kim Dung tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

 

Liên kết website khác