Ngày nước và Khí tượng thế giới

16/03/2021 11:59

Ngày Nước thế giới (World Water Day) được tổ chức vào 22 tháng 3 hàng năm. Năm 2021, ngày Nước thế giới được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” (tạm dịch là: “Giá trị của nước”) để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu. Ngày Nước thế giới năm 2021 tập trung vào việc tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu, với trọng tâm cốt lõi là thúc đẩy các hành động để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 6: Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

 

 

Ngày Khí tượng thế giới (World Meteorological Day) được tổ chức vào 23 tháng 3 hàng năm. Năm 2021, ngày Khí tượng thế giới được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Ocean, Our Climate and Weather” (tạm dịch là “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”). Ngày Khí tượng thế giới 2021 nhấn mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất. Đây cũng thời điểm đánh dấu sự khởi động cho Thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Nguồn: Tổng hợp

Các tin khác
Liên kết website khác