Nghiệm thu nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2015

21/12/2015 10:06Toàn cảnh buổi bảo vệ nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ Viện Địa lý năm 2015
 
Năm 2015, Viện Địa lý có 14 nhiệm vụ cơ sở cho các cán bộ trẻ. Kết quả nghiệm thu như sau: 6 nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ được xếp loại xuất sắc, 1 nhiệm vụ được xếp loại khá, 7 nhiệm vụ được xếp loại đạt.
 
Trong đó, các nhiệm vụ cơ sở cho các cán bộ trẻ năm 2015 được xếp loại xuất sắc như sau:
 
1. “Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu kích thước nanomet CeO2 để hấp thụ Flo trong nước sinh hoạt” do TS. Dương Thị Lịm là chủ nhiệm đề tài, ThS. Phạm Ngọc Chức (Viện Khoa học Vật liệu) là phản biện.
 
2. “Đánh giá tính trạng nắng nóng khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 1980-2013” do ThS. Phạm Thị Lý là chủ nhiệm đề tài, TS. Hoàng Lưu Thu Thủy là phản biện.
 
3. “Nghiên cứu sinh thái cảnh quan phục vụ sử dụng đất bền vững huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định” do ThS. Vương Hồng Nhật là chủ nhiệm đề tài, GS.TSKH Phạm Hoàng Hải là phản biện.
 
4. “Ứng dụng mô hình tích hợp hệ thông tin địa lý (GIS) và đánh giá đa chỉ tiêu (MCA) để thành lập bản đồ phân vùng tiềm năng chứa nước tỉnh Kon Tum tỷ lệ 1/100.000” do ThS. Trần Duy Phiên là chủ nhiệm đề tài, TS. Phan Thị Thanh Hằng là phản biện.
 
5. “Nghiên cứu biến động sử dụng đất vùng ven biển Nam Định góp phần định hướng sử dụng đất” do ThS. Nguyễn Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài, TS. Hoàng Lưu Thu Thủy là phản biện.
 
6. “Ứng dụng mô hình WEAP tính toán cân bằng nước lưu vực sông Srêpok” do ThS. Bùi Anh Tuấn là chủ nhiệm đề tài, TS. Lê Thị Thanh Tâm là phản biện.
 
Một số hình ảnh bảo vệ nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2015 của các chủ nhiệm đề tài trước Hội đồng Khoa học Viện Địa lý


Liên kết website khác