Thông báo Chương trình học bổng Dự án ONE MORE STEP do Ủy ban châu Âu tài trợ

14/09/2013 12:59

Đại học Trento thông báo đợt 2 chương trình đăng ký tham gia các khóa đào tạo của Dự án đã bắt đầu và thời gian đăng ký sẽ kết thúc vào 31/01/2013. Việt Nam sẽ được cấp 22 suất học bổng cho tất cả các chương trình đào tạo (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ và cán bộ).

Học bổng cho các chương trình đào tạo từ mức 1.000 Euro đến 2.500 Euro/tháng tương ứng với từng chương trình. Người trúng tuyển sẽ được đài thọ vé máy bay, bảo hiểm và học phí.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham dự (online), đề nghị truy cập theo địa chỉ: https://one-more-step.eu/en và gửi hồ sơ đăng ký (bản cứng) về Ban Hợp tác quốc tế để sơ tuyển.

Các tin khác
Liên kết website khác