Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Ngày Hội Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2017

24/11/2016 11:59
Ngày 23/11/2016, Viện Địa lý nhận được công văn số 250/ĐHKHCN-ThS ngày 21/11/2016 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc mời tham dự chương trình Ngày Hội Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2017.

Theo công văn, ngày 27 tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Ngày Hội Thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2017 với mục đích cung cấp thông tin đầy đủ và toàn diện về chương trình đào tạo Thạc sỹ của Trường đến các bạn sinh viên, nghiên cứu viên và cán bộ trẻ trong cả nước. Ngoài ra, hàng năm, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đều có chương trình giảm 25% học ví đối với tấn cả cán bộ, nghiên cứu viên của Viện Hàn lâm.

Thông qua Ngày hội này, các cán bộ trẻ quan tâm có thể đến tham dự và tiếp cận các thông tin về các chương trình học bổng và thực tập 06 tháng tại các phòng thí nghiệm tại châu Âu của trường.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, luôn có mối quan hệ chặt chẽ với các Viện thành viên trong các hoạt động nghiên cứu và đào tạo, trong đó có Viện Địa lý./.
Liên kết website khác