Viện Hàn lâm KHCNVN thông báo đề xuất hợp tác với Hungary

05/10/2015 07:18


Theo đó, hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (theo Quyết định số 333/QĐ-VHL, ngày 4/3/2013) bao gồm:

1. Đề cương bộ hồ sơ đề xuất (phụ lục 1a)

2. Đơn đăng ký nhiệm vụ (phụ lục 2)

3. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm phía Việt Nam (phụ lục 3) và của đối tác nước ngoài

4. Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài.

5. Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Hồ sơ đóng thành quyển theo thứ tự trên, gồm 10 quyển (1 bản gốc, 9 bản photo) kèm theo công văn của Viện Địa lý, gửi lên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam truớc ngày 25/10/2015.


 
Các tin khác
Liên kết website khác